Regulamin wypożyczalni

 

 

 

01. Minimalny okres wypożyczenia to 24 godz.

 

02. Najemca samochodu musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ( w tym prawo jazdy ) ważne na terenie Polski, co najmniej od 24 miesięcy.

 

03. Wymagany wiek Wypożyczającego to ukończone 21 lat.

 

04. Pojazd może być prowadzony tylko przez osobę zgłoszoną w umowie i nie może być użyczany osobom trzecim.

 

05. Opłaty za wypożyczenie pobierane są z góry, wymagana jest wpłata kaucji

 

06. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego pojazdu. Wypożyczający jest uprawniony do potrącenia kwoty z kwoty kaucji wszelkich kwot tytułem odszkodowań, pokrycia kosztów napraw i kar umownych.

 

07. Doba najmu trwa 24 godziny od chwili wypożyczenia. Przedłużenie najmu o 60 minut ponad pełna dobę powoduje obciążenie za kolejny dzień.

 

08. Pożyczający oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.

 

09. W cenie wypożyczenia wliczone jest ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie AC nie dotyczy: uszkodzeń szyb, opon, kół, tapicerki oraz aktów wandalizmu.

 

10. W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu samochodu szkody komunikacyjnej, bez względu na sprawcę wynajmujący ponosi koszt tzw. udziału własnego w szkodzie- 500 PLN -1500 PLN (utrata kaucji).

 

11. Samochód zostaje przekazany Wypożyczającemu z pełnym zbiornikiem paliwa i z taką samą zawartością powinien być zwrócony Wypożyczającemu, w przypadku zwrotu z niepełnym zbiornikiem Wypożyczający zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa.

 

12. Najemca zobowiązuje jest pokryć koszt mycia pojazdu w wysokości 50 PLN.

 

13. W czasie wynajmu Wypożyczający zobowiązany jest do regularnego sprawdzania stanu oleju w silniku(zapas oleju w ilości 1 l znajduje się w samochodzie), płynu chłodniczego oraz w ogumieniu.

 

14. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.

 

15. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub innym, uzgodnionym najpóźniej w dniu zakończenia umowy.

 

16. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszystkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wypożyczonego pojazdu, ponieważ był posiadaczem pojazdu.

 

17. W przypadku wypadku drogowego, Wypożyczający zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, powiadomić wypożyczalnię i zabezpieczyć samochód, a także przekazać raport policji oraz wszelkie informacje na temat zdarzenia.

 

18. Wypożyczający nie ma prawa dokonywać żadnych napraw w samochodzie za wyjątkiem wymiany żarówek lub naprawy koła.

 

19. Wypożyczający ma obowiązek utrzymania samochodu w czystości.

 

20. Samochód nie może być używany do brania udziału w wyścigach i imprezach publicznych.

 

21. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy Pożyczającemu lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z powstałą szkodą.

 

22. Za samowolne przedłużenie umowy naliczona zostanie podwójna stawka dzienna.

 

23. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy ( np. fotoradar itp. ) odpowiada wyłącznie Wypożyczający.

 

24. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wypożyczenia i nie skontaktuje się z wypożyczalnią, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży.

 

25. Dobowy limit wynosi 150 km, za każdy dodatkowy kilometr pobierania jest opłata w/w cennika

 

26. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualnie spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe.

KONTAKT

Wypożyczalnia samochodów

E-mail : Biuro@rbx24.pl

 

 
Rbx24.pl
ul. Żwirki i Wigury 1
00-001 Warszawa
 

KONTAKT

Piotr Reger

Kom. 696 800 500

KONTAKT

Robert Jażdżyk

Kom. 668 156 067